sponsoren

 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > medaille / herinnering

Medaille / Herinnering

Beloning

Iedere deelnemer die na inschrijving 4 avonden loopt, heeft recht op een medaille. Bij inschrijving moet worden aangegeven welk nummer er op de medaille moet staan, dit komt overeen met het aantal keer dat de avondvierdaagse gelopen is.
De medailles zijn de officiele medailles van de Koninklijke WandelBond Nederland.
Wanneer een deelnemer 1 avond meewandelt, ontvangt hij/zij een dagmedaille als herinnering.

Verkeerde medaille?

Wanneer u per abuis de verkeerde medaille krijgt uitgereikt, zullen wij ervoor zorgdragen dat u de juiste medaille ontvangt. Deelnemers van scholen kunnen dat kenbaar maken bij de a4d-organisatie van school. Zij zullen met ons contact opnemen, wij zullen er dan voor zorgdragen dat u via school de juiste medaille ontvangt. Individuele lopers nemencontact op met de organisatie van de avond4daagse Floriande.